Seguretat alimentària

Realitzem serveis d’auditoria, asistencia tècnica, formació i tècnic outsourcing orientats a la millora de la qualitat i la seguretat alimentària.

Auditories d’instal·lacions

Més informació
L’equip d’experts en seguretat alimentària d’Altimir Assessoria realitza auditories per valorar i detectar incidències. És una eina que permet conèixer i millorar la realitat de l’empresa, i és una part del procés d’autocontrol que permet també formar als manipuladors.

Els tècnics realitzen inspeccions mitjançant una aplicació creant un informe de manera immediata que pot incloure fotos per millorar l’efectivitat.

Plans d’autocontrol d’APPCC 

Més informació

L’APPCC és un sistema de gestió de perills que en el camp de la seguretat alimentària té com a objectiu assegurar aliments innocus.

Implantem i verifiquem aquest sistema d’APPCC garantint la seva eficàcia a cada procés productiu.

Oferim assessorament i gestió de registres de control amb aplicacions informàtiques.

Etiquetatge de productes alimentaris

Més informació

Oferim un servei d’assessorament en la confecció de l’equitatge dels aliments comercialitzats segons el Reglament 1169/2011:

  • Ingredients declarats: ordre, traces d’al·lèrgens, gramatge, percentatges, etc.
  • Estudi dels atributs de qualitat comercial i de valor nutricional.
  • Generar codi de barres.

Gestió d’al·lèrgens

Més informació

Oferim un servei de gestió d’al·lèrgens global per tal d’assegurar la fiabilitat dels aliments comercialitzats:

  • Valoració de les instal·lacions i d’espais gluten free.
  • Perill de contaminació creuada.
  • Pla d’al·lèrgens: sistema de gestió que contempla totes les etapes des de la comanda fins al servei. Proporcionem aplicacions de gestió de dades.

També oferim formació continuada:

  • Taller pràctic d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.
  • Seguretat alimentària i primers auxilis davant l’al·lèrgia i la intolerància alimentària.
  • Intervenció pràctica a l’hotel davant la intolerància, l’al·lèrgia i la diversitat alimentària: checking, hospedatge i cuina.
  • Eines per a una correcta gestió dels al·lèrgens.

Gestió de registres sanitaris

Més informació

Obtenir el Registre Sanitari és el primer pas obligatori per iniciar una activitat com a empresa alimentària. T’ajudem amb els tràmits d’obtenció, tant documentals com d’instal·lacions.

Ir al contenido