Seguretat mediambiental

Potabilitat

Més informació

Assessorament tècnic: plans d’autocontrol i confecció de registres de les operacions de manteniment i control.

Plans de mostreig i controls analítics: realitzem analítiques segons RD 3/2023. Laboratori certificat amb ISO 9001:2015.

Formació continuada del personal: bones pràctiques de manipulació d’aigües.

Piscines

Més informació

Assessorament tècnic: auditories i confecció de registres d’anotacions diàries.

Plans de mostreig i controls analítics: realitzem analítiques segons RD 742/2013, Decret 95/2000 per laboratori certificat amb ISO 9001:2015, les quals són obligatòries a les piscines públiques, a hotels, campings, spas, centres lúdics, escoles, etc.

Confecció de manuals APPCC: plans d’autocontrol segons les indicacions del RD 742/2013.

Formació continuada pel personal: mòdul inicial i mig amb docents experts. Formació d’operador de piscines.

Legionel·la

Més informació

Els nostres assessors són experts en prevenció i control de la legionel·la.

Auditories i gestió de les revisions periòdiques obligatòries (ECA): auditories de legionel·la amb la nostra pròpia APP i servei d’acompanyament a la revisió periòdica obligatòria.

Plans de mostreig i controls analítics: plans de mostreig segons els punts crítics de la instal·lació. Anàlisis de la legionel·la a FOOD LAB, laboratori d’assaig acreditat per ENAC amb acreditació nº 1288/LE2453 per identificació de legionella pneumophila en aigües de consum, piscines i jacuzzis, segons criteris recollits en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

Disseny de programa PPCL. Pla de prevenció i control de legionel·la: confecció de la documentació específica: descripció dels plans i lliurament de registres per anotar resultats i incidències.

Formació oficial en control de la legionel·la i legionel·losi: empresa homologada per a l’obtenció del certificat del curs de prevenció de legionel·la i legionel·losi (25 hores) i la seva posterior renovació del certificat (10 hores). Més informació.

Neteja i desinfecció d’instal·lacions: Altimir està inscrita en el Registre d’Establiments i Serveis de Biocides (ROESP) a tot el territori espanyol. Supervisem i certifiquem les desinfeccions i disposem d’operaris que realitzen neteges i desinfeccions d’instal·lacions d’aigua segons RD 487/2022.

Manteniment, impermeabilització i rehabilitació de dipòsits d’aigua de consum humà.

Plagues

Més informació

Desinsectació: control, prevenció i eliminació d’insectes o plagues: escarabats, formigues, puces, paparres, mosques i mosquits, aràcnids, etc. Som experts en eliminar xinxes del llit.

Desratització: control, prevenció i eliminació de rates i ratolins.

Desinfecció: neteja i desinfecció de superfícies i equips: cuines, superfícies de treball, sales de preparació, cambres de refrigeració, magatzems, dipòsits, aljubs, acumuladors, etc.).

Gestió de residus

Més informació

Assessorament tècnic: oferim un servei d’assessorament en la confecció de plans de gestió de residus tenint en compte les normatives mediambientals i municipals.

Pla de gestió de residus: confecció de la documentació específica: descripció del pla i lliurament de registres de control.

Formació continuada del personal: conscienciació i pràctica en la gestió de residus. Formació destinada a personal i responsables del sector d’hostaleria i indústria.

Realitzem serveis d’auditoria, assistència tècnica, neteja i desinfecció i formació orientats a la millora de la qualitat i la seguretat mediambiental.

Ir al contenido